Modern klassiek orgel, op de grond (Collon)

Koninklijk Muziekconservatorium

HET INSTRUMENT
Orgelkast - plaats Op de grond, loodrecht op de lengte van de zaal
Orgelkast - stijl  Modern klassiek
Gebruikte materialen Eik, in harmonie met de lambrisering van de zaal (Petite salle d'orgue)
Speeltafel - plaats In venster
Speeltafel - materialen Eik
Bouwdatum 1991
Persoon belast met het onderhoud Collon Patrick
Stemming Diapason 440 Hz
Akoestiek Kort
Orgelbouwer(s) Patrick Collon, Charles Vandenhove,
HET INSTRUMENT
Bouwdatum 1991
Orgelkast - stijl  Modern klassiek
Orgelbouwer(s) Patrick Collon, Charles Vandenhove,
HISTORIEK VAN HET INSTRUMENT
Historiek Hubert Schoonbroodt, die in 1982 als orgeldocent het conservatorium binnenkwam, ging al snel de idee verdedigen dat de Franstalige afdeling van de instelling over een volledig studieorgel van goede kwaliteit diende te beschikken, ter vervanging van het orgel in de kleine zaal dat op vraag van de voormalige orgelprofessor Leopold Sluys door de firma Stevens werd gebouwd. Dat volledig mechanische, tweemanualige orgel met pedaal en 27 registers bevatte de registers van het oude Schyven-orgel.

Het Gebouwenfonds en de voogdij-instellingen hebben uiteindelijk ingestemd met de vervanging van het orgel, waarna Hubert Schoonbroodt een project heeft opgezet om een orgel met 30 spelen te bouwen uitgaande van de fundamenten van de klassieke stijl en aanslag (Grondregister, Mixtuur, Tertsregister, Solo tongwerk, Tongenplenum, maar ook de kleuren van het romantische orgel). De basis zou Frans zijn, aangevuld met een onafhankelijk Pedaal en een Zwelwerk.

Er werd een beperkte aanbesteding uitgeschreven waarna het contract in de wacht gesleept werd door de Brusselse orgelbouwer Patrick Collon. De Luikse architect Charles Vandenhove kreeg de opdracht om de lokalen in te richten (zaal, bijgebouw en toegang). Daartoe werd de hele verlichting en inrichting van de zaal herzien, met in hoofdzaak het aanleggen van parket en het aanbrengen van een eiken lambrisering, speciaal ontworpen door Charles Vandenhove. De werken omvatten verder het weghalen van een diensttrap, plaatsen van een deur en een raam, bezetten van het voormalige magazijn en motorzaal van het grote Cavaillé-Coll-orgel.

Het orgel diende een dertigtal registers te omvatten, bespeelbaar via drie manualen, waaronder een zwelwerk, en een pedaalklavier. De registers en de toetsentractuur dienden volledig mechanisch te werken en het instrument moest een plaats vinden in een eiken orgelkast, ontworpen door Charles Vandenhove, die ook de inrichting van de zaal voor zijn rekening zou nemen. Tot slot werd het oude orgel verkocht en tijdens de schoolvakantie gedemonteerd om plaats te maken voor de komst van het nieuwe instrument.

Het ambitieuze project werd bruusk afgebroken na de plotselinge dood van Hubert Schoonbroodt op 5 februari 1992 , son successeur et les responsables n'ayant pas considéré cette réalisation comme judicieuse.

Sindsdien is het orgel helaas, in karton opgeslagen, bij de orgelbouwer blijven liggen. Er werd een klein studieorgel van vijf registers aangekocht dat zich momenteel in de Kleine Orgelzaal van het Conservatorium bevindt. De Franstalige afdeling van het Conservatorium die zich in Elsene bevond is inmiddels verhuisd naar een oud atheneum in het centrum van de stad, dat de mogelijkheid bood om de activiteiten beter te groeperen. Dat gebouw dat sinds september 2002 betrokken wordt, vergt aanzienlijke structurele ingrepen om de akoestiek aan te passen aan de vereisten van de muzikale activiteiten en uitvoeringen die er nu plaatsvinden. In de toekomst zou een concertzaal gebouwd worden met een afzonderlijke toegang, waarin het orgel dan een onderkomen zou vinden, toujours incertaine en été 2007.

En 2008, la Ministre Simonet décide de débloquer la situation et de voter un budget pour ce faire. Toutefois, sur recommandation des responsables, l'orgue n'irait plus dans la salle d'orgue, mais à l'église des Riches-Claires à 1000 Bruxelles et ce, dans un version ne comprenant pas le troisième clavier et ses 7 jeux, ni le buffet dessiné par Charles Vandenhove. Il faut rappeler que l'église des Riches-Claires possédait un grand orgue Dreymann de 2 claviers et un trentaine de jeux dont deux 32' qui, fraîchement restauré par Westenfelder pour un montant de 5 à 6.000.000 FB, a brûlé dans l'incendie de l'église dans les années 1990.

Cette option a été contestée par Serge Schoonbroodt et François Houtart, invoquant un droit moral et demandant à la Ministre l'achèvenement de l'orgue dans la salle avec son buffet dessiné par Vandenhove.
DOCUMENTATIE
Type Orale bron
Bijzonderheden De technische gegevens bestaan maar konden niet geraadpleegd worden
Type Artikel
Titel "Le Conservatoire au registre des Travaux Inutiles ?"
Auteur Michel De Smet (décédé, ancien élève de Hubert Schoonbroodt)
Plaats Corbais
Referenties Périodique trimestriel 93/1
Tijdschrift / Uitgave La Renaissance de l’Orgue
Uitgever Françoise de Viron
HISTORIEK VAN HET INSTRUMENT
Historiek Hubert Schoonbroodt, die in 1982 als orgeldocent het conservatorium binnenkwam, ging al snel de idee verdedigen dat de Franstalige afdeling van de instelling over...
TECHNISCHE KENMERKEN VAN HET INSTRUMENT
Speeltafel
Aantal klavieren 
3
Omvang van de klavieren 
56 toetsen
Omvang van het voetklavier 
30 toetsen
Materialen van het voetklavier 
In eik
Registers 
In de vertikale panelen links en rechts van de klavieren
 
Klavieren en voetklavieren
 • Naam 
  Positief (I)
  Omvang 
  56 noten, C - g'''
  Registers 
  Non communiqués
 • Naam 
  Hoofdwerk (II)
  Omvang 
  56 toetsen, C - g'''
  Registers 
  Non communiqués
  Koppelingen 
  Grand-Orgue + Positif
  Grand-Orgue + Récit
 • Naam 
  Zwelwerk (III)
  Omvang 
  56 toetsen, C - g'''
  Registers 
  Non communiqués
 • Naam 
  Pedaal
  Omvang 
  30 toetsen, C - f'
  Registers 
  Non communiqués
  Koppelingen 
  Pédale + Positif
  Pédale + Grand-Orgue
  Pédale + Récit
 
Tractuur
 • Noten 
  Mechanisch
  Traject en beschrijving van de mechaniek 
  Vergettes, équerres et abrégés
  Beschrijving van de registers 
  Mechanisch
  Zwelkast 
  Mechanisch
 
Windladen
 • Type 
  Sleeplade met registers
  Aard 
  Eik
 
Pijpwerk
 • Naam 
  Positief, hoofdwerk, reciet en pedaal
  Beschrijving 
  Legering van tin en lood
  Eik
 
TECHNISCHE KENMERKEN VAN HET INSTRUMENT
Speeltafel Klavier(en) en voetklavier(en) : 4
Klavier(en) en voetklavier(en) Positief (I), Hoofdwerk (II), Zwelwerk (III), Pedaal
Tractuur
 Mechanisch
Het gebouw
Koninklijk Muziekconservatorium

Koninklijk Muziekconservatorium

Adres : Regentschapsstraat 30
1000 Bruxelles
Bouwstijl : Neoklassiek & vlaamse Renaissance
Bouw : 1867-1876
Bouwperiode : 19de
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw