Sint-Annakerk

2 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Tervuurse Steenweg 91 - 1160 Oudergem
Bouwstijl :  Neoklassiek
Bouwperiode :  XIXe
Bouw : 1843
Architect : Louis-Jacques Charles Spaak
Algemene informatie
De parochiekerk Sint-Anna te Oudergem is een zeer sober bouwsel met religieus karakter dat in 1843 opgetrokken werd in neo-classicistische stijl naar de plannen van Louis-Jacques Spaak (1804-1893), een architect die bedrijvig was in de provincie Brabant (A. Mebis, Oudergem, documentatie nr. 118/2). De kerk is gebouwd op een rechthoekig plan zonder kruisbeuk en bestaat uit een centrale beuk van vijf traveeŽn met twee zijbeuken en een uit een travee bestaand koor met platte kap; een laag gebouw is tegen het koor aangebouwd (sacristie). Het geheel is overdekt met een zadeldak waarvan het geraamte bewaard is en de belangstelling waard is. Het met rode bakstenen op een stenen onderstel opgetrokken bouwsel bezit een sobere voorgevel. Onder de gevelspits met hellend aandak overkoepeld door een kleine vierkantige toren (klokkentoren) vertoont de hoofdgevel op de begane grond een toegangspoort met een stenen omkadering en met erboven een rond venster met een glas-in-loodraam als uitbeelding van Sint-Anna en dat in 1980 door de firma Van Vliegem verwezenlijkt werd. Aan beide kanten van de ingangsportiek prijkt een nis met halfcirkelboog met aan de linkerkant, het beeld van sint Anna en aan de rechterkant, het beeld van sint Jozef. De zijgevels vertonen vijf hoge halfcirkelboogvensters met gekleurde glas-in-loodramen. Aan de blinde gevel van het koor is een groot kruisbeeld in fruitboomhout onder een afdak bevestigd. De binnenruimte van het gebouw vertoont harmonieuze proporties geÔnspireerd uit het classicisme. De ruimte is zeer sober en het decoratief aspect ervan houdt het bij een eenvoudig lijstenwerk. Het opgaand werk van de centrale beuk bestaat uit een reeks arcades op classicistische kolommen met Dorische kapittels en een entablement met een tongewelf. De arcades zonderen de centrale beuk af van de zijbeuken die gebouwd zijn onder een vlak plafond en belicht worden door de hoge vensteropeningen van de zijgevels. Op het entablement van het koor zijn de vakwerken van het plafond opgesierd met rozetten. Onder de jubbee, tussen de buitendeur en de binnenruimte betreedt men een sas gevormd door een eiken binnenportaal dat door de schrijnwerker FranÁois Eliot uitgevoerd werd. De kerk bevat eveneens twee opmerkelijke zijdelingse (met marmer overtrokken houten) barokaltaren uit de tweede helft van de 18de eeuw. Deze werden door de kerk opgekocht in 1875 en waren afkomstig uit O.-L.-Vr. van Zavel te Brussel. Het eerste ervan, gewijd aan Sint-Anna, omvat twee met kapitelen overkoepelde kolommen met ornamentiek in Lodewijk de vijftiendestijl. Op deze altaartafel staat een beeld van Sint-Anna-ten-drieŽn uit de 16de eeuw uitgebeeld dat waarschijnlijk uit de oorspronkelijke kerk afkomstig is. Het tweede, aan de heilige Maagd gewijde, altaar omvat twee schroefvormige kolommen met Corinthische kapitelen en erboven, een nis met een beeld van Sint-Jozef. Het polychrome houten hoofdaltaar van neoclassicistische stijl spruit uit de constructieperiode van de kerk. Het onderstel ervan is opgeluisterd met het, eveneens polychrome, Lam van de Apocalyps. Verder verdienen het houten en geschilderd Jezus-naamcijfer uit 1843 alsmede het aan de ingang van het koor bevestigd houten gesculpteerd en geschilderd kruisbeeld eveneens de aandacht.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw