Kerk van de Goddelijke Zaligmaker

2 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Roodebeekstraat 269 - 1030 Schaarbeek
Bouwstijl :  Modern
Bouwperiode :  20ste
Bouw : 1935-1963
Architect : Dehasse
Algemene informatie
Moderne kerk van 1935, uitgevoerd naar de plannen van architect Dehasse. Het gebouw maakt deel uit van een parochiecomplex, samen met een secretariaat met bijgebouwen en een lagere school. De symmetrische voorgevel van de kerk heeft een puntgevel met twee scherp hellende vlakken. De hoeken – de aansluitingen op de zijgevel – zijn voorzien van twee gemetselde steunmuren met brede schuine hoekvlakken. Aan beide kanten van het portaal zitten twee kleine rondboogramen, voorzien van een metalen rooster met rechthoekige vakjes, en in licht risaliet van glasramen met art-decogeďnspireerde motieven in zwarte, blauwe en grijze tinten. De overgang tussen de ondermuur van het portaal en de grond wordt gevormd door verticaal gegroefde hardsteen. De zijgevels zijn op enkele details na elkaars spiegelbeeld en accentueren het grondplan in kruisvorm. Op twee kleine volumes na in de vorm van een gelijkbenig trapezium met plat dak – binnen stellen we vast dat het om twee biechtstoelen gaat – loopt het verticale muurvlak van de gevelopstand van de beuk uit in vier puntgevels met gelijke dakhellingen. Elke geveltop wordt van de volgende gescheiden door een uitspringende daklijst in dezelfde vorm als die in de voorgevel. Vlakbij de ondermuur van de linkerzijmuur laat een strook van kleine loodrechte gevelopeningen natuurlijk licht doorstromen in de halfondergrondse ruimten. Eens voorbij de oostnoordoostelijke uitsprong van de dwarsbeuk en de ingang van een aparte kapel, bereiken we de achtergevel van het bouwwerk. De achtergevel is volledig bekleed met geribde hardsteen en verdeeld door grote verticale gevelopeningen. De middenbeuk wordt overspannen door een doorlopend tongewelf, bekleed met een pleisterlaag in gebroken wit. Over de volledige lengte van de zijgevels worden de geveltoppen met twee hellingen die aan de buitenkant zichtbaar zijn, aan de binnenkant geaccentueerd door tongewelven. De viering met de pilasters in ongepleisterd metselwerk zijn uitgewerkt in een paraboolvormig ribgewelf. De oostnoordoostelijke uitsprong van de dwarsbeuk telt zeven rechthoekige gevelopeningen, sommige wat hoger dan de andere. De achterwand van het koor grenst aan de kapel en heeft een groot kruis. Links: drie hoge, rechthoekige glasramen met abstracte motieven in rode, blauwe, gele en grijze tinten. Rechts: een blinde muur met een dubbele deur met panelen, met een massieve houten omlijsting, naar verschillende bijgebouwen, zoals naar de tribune van de bijhorende kapel. De vloeren van het kruisveld, de dwarsbeuk en de hoofdbeuk zijn bekleed met een combinatie van breed tapijt en zandsteen.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw