Sint-Suzannakerk

2 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Gustave Latinislaan - 1030 Schaarbeek
Bouwstijl :  Art deco
Bouwperiode :  20ste
Bouw : 1925-1928
Architect : Jean Combaz
Algemene informatie
De kerk werd gebouwd op initiatief van mevrouw Thierry, weduwe van generaal Maes, ter nagedachtenis van haar dochter Suzanne die op 20-jarige leeftijd was gestorven. De Sint-Suzannakerk ligt in de Terdeltbuurt in Schaarbeek en werd georiënteerd volgens de bisectrice van de hoek Blauweregenlaan-Latinislaan. Deze kerk in art deco werd gebouwd tussen 1926 en 1928 volgens de plannen van architect Jean Combaz (de definitieve plannen dateren van 15 augustus 1925). Haar prachtige glasramen zijn het werk van Simon Steger (1950-1956). De Sint-Suzannakerk werd op een bijzonder moment in de geschiedenis van de religieuze architectuur gebouwd. De kerk moest in de jaren 1920 immers dringend aan het moderne leven worden aangepast. De architecten zochten een manier om de moderniteit van de godsdienst en van de katholieke liturgie uit te drukken in volstrekt nieuwe vormen. Ze braken m.a.w. met de modellen uit het verleden. De Sint-Suzannakerk past in deze modernistische beweging en is hiervan een sprekend voorbeeld in het Brussels Gewest. Het is de eerste kerk in België die volledig in beton is gegoten. Ze werd pas op 1 mei 1963 gewijd. De kerk zou ook verschillende lokalen voor de parochie herbergen (zoals vergaderzalen, zalen voor jeugdbewegingen, feestzalen en medische consultatieruimten). Met het oog hierop opteerde Combaz ervoor om de ruimten met een ‘sociale’ bestemming in de kelderverdieping van de kerk onder te brengen. Vanuit die optiek hertekende hij de kerkomgeving: via de vrijgemaakte ruimte rondom het gebouw, het harmonieuze en esthetische spel van trappen, toegangshellingen en loopbruggen konden de verschillende functies los van elkaar tot uitvoering komen. Dit gemengde programma, waarbij het cultusgebeuren met de ‘profane’ functies wordt gemengd was uiterst ongebruikelijk in die tijd en bracht hevige reacties teweeg. Deze onmiddellijke omgeving, waarvoor architect Combaz in zijn oorspronkelijke ontwerp dus bewust opteerde, maakt dan ook onlosmakelijk deel uit van het kerkgebouw.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw