Kerk van het Kostbaar Bloed

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Haanstraat 22 - 1180 Ukkel
Bouwstijl :  Modern
Bouwperiode :  20ste
Bouw : 1950-1961
Architect : C. Veraart
Algemene informatie
De kerk is een ontwerp van architect C. Veraart. Ze was klaar in 1950 en werd gewijd in 1961. Hoewel ze gezien haar bouwjaar ‘modern’ is, grijpt de architectuur terug naar oudere vormelijke referenties: de portaaltoren, de boogversiering en de booglijsten van de hoofdtoegang, de rozetvensters en het ribgewelf van het volume beuk-dwarsbeuk-koor. Aan de buitenkant is zichtbaar dat het volume beuk-dwarsbeuk-koor een enkel volume vormen, en wel in de kruising van de twee zadeldaken, loodrecht op de sluitsteen, waardoor diagonaal vier kilgoten ontstaan. De hoogte van de vierkante klokkentoren wordt geaccentueerd door een indeling van de gevelopstanden in drie verticale delen, waarbij het metselwerk van het centrale deel uitspringt ten opzichte van de twee andere. Boven op de klokkentoren staan op elke hoek vier koperen galmborden, het dak bestaat uit vier gelijkbenige driehoeken als dakvlakken.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw