Sint-Marcuskerk

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  De Frélaan 74 - 1180 Ukkel
Bouwperiode :  20ste
Bouw : 1968-1970
Architect : André Milis
Algemene informatie
De kerk werd gebouwd tussen 1968 en 1970 door architect André Milis. Ze werd ingewijd op 6 juni 1970 door kardinaal Suenens. Net zoals vele kerken uit die periode wilde dit gebouw polyvalent zijn. Het geheel is zonder meer geslaagd, enerzijds qua soberheid van volumes en gebruikte materialen, anderzijds qua integratie van het gebouw in het weinig bebouwde gebied op de stadsrand. De inspringende benedenverdieping is transparant, met in donker hout gevatte glazen deuren, en met op geregelde afstanden vierkante pilasters in onbewerkt ontkistingsbeton. De aanblik van de eerste verdieping is een blinde, lange rechthoek, met een eenvoudig kruis in donker hout als enige versiering, losstaand op de gevel aangebracht om het reliëfeffect te versterken. Uit het platte dak ten slotte steekt een luifel met twee dakvlakken, met daarboven een volledig beglaasde strook, op geregelde afstanden onderbroken door een raamstijl, waardoor zenitlicht het gebouw kan binnenstromen.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw