Koninklijk Instituut voor doven en blinden

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Georges Henrilaan 278 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Bouwstijl :  neogotiek
Bouwperiode :  19de
Bouw : 1878
Architect : H. Jaumot
Algemene informatie
In 1835 stichtten de Broeders van Liefde een Instituut voor doofstommen. Oorspronkelijk was de instelling in Brussel gevestigd, daarna in de Paleizenstraat in Schaarbeek. Na een conflict met de stad verhuisde het instituut in 1878 naar Sint-Lambrechts-Woluwe. De directie van Gent kende de opdracht voor het nieuwe complex aan architect H. Jaumot toe, die zijn studies aan de Sint-Lukasschool had gevolgd. Behalve dit gebouw, ontwierp Jamot ook een reeks scholen, onder meer in Schaarbeek waar hij als gemeentearchitect werkzaam was. De ligging van het instituut, midden op het platteland, had een aanzienlijke impact op de verstedelijking van de gemeente en gaf de aanzet tot het ontstaan van een hele nieuwe wijk. Het complex is neogotisch geďnspireerd met een sterk regionalistische stempel en erg representatief voor zowel de praktische vereisten als de architecturale tendensen uit die periode. De overwegend bakstenen gevels vertonen typische stijlelementen zoals trapgevels, sierankers, steunberen, rondboogvensters en roosvensters met maaswerk. De hoofdvleugels tellen twee bouwlagen onder een mansardedak die volgens een U-plan rond een voorplein zijn gegroepeerd. Dit plein wordt aan de straatzijde afgesloten door een muur. De linkervleugel huisvest de aan Sint-Vincentius a Paulo gewijde kapel, beschermer van de gehandicapten, en bezit een waardevol romantisch orgel, het werk van J. Merklin (1860).
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw