Magdalenakerk en Sint-Annakapel

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Magdalenastraat 21 - 1000 Brussel
Bouwstijl :  Brabantse gotiek
Bouwperiode :  15de
Type : Beschermd bouwwerk bij besluit van 23/12/1942
Algemene informatie
De Magdalenakerk werd opgericht in de 13de eeuw en in de 15de eeuw in gotische stijl heropgebouwd., Ze had te leiden onder het bombardement van 1695 en diende gerestaureerd te worden.De klokkentoren dateert uit 1697. In 1841 werd de Magdalenakerk toevertrouwd aan de Paters Redemptoristen die zich in BelgiŰ kwamen vestigen. In 1902 heeft de Staat de kerk en het klooster onteigend met het oog op de aanleg van de Noord-Zuidverbinding. Na de tweede wereldoorlog leek de kapel voor de sloop bestemd. Groot was dan ook ieders verrassing toen ze in 1957 uiteindelijk toch gered werd en architect Simon Brigode belast werd met de restauratie en het verbinden ervan met de gevel van de voormalige Sint-Annakapel in Brabantse barok, die dateert uit 1665. Sinds 1924 zijn de Paters Assumptionisten belast met de kerk. In zijn huidige staat lijkt de kapel op een bouwwerk uit de 15de eeuw, in laatgotische Brabantse stijl, zelfs al lijken bepaalde delen ouder. Het gebouw werd zwaar beschadigd tijdens de beschieting van 1695. Er bestaat trouwens een gravure waarop de zwaar beschadigde kerk te zien is. Ze werd eerst in 1840 gerestaureerd. In 1957-1958 volgde dan een heropbouw. Om de kerk in haar toestand van de 15de eeuw te herstellen, baseerde men zich op oude documenten. Het gebouw heeft drie beuken, gebouwd uit baksteen en witte plaatselijke steen en een vijfzijdig koor. De gevel heeft een barok portaal uit 1637. Daarboven staan een Christus, Maria-Magdalena en de engelen waarvan het origineel bewaard wordt in het Museum van de Stad. Binnenin is het erg duister en blijft er van het oude meubilair niets meer over. De glasramen dateren van de laatste heropbouw en geven de kerk zelfs een moderne toets. Sint-Annakapel:Deze kapel is opgedragen aan Sint Rita en kende een bewogen geschiedenis sedert haar constructie in 1519 in de Bergstraat. De kapel bevond zich op een plaats waar veel mensen passeerden en was te klein geworden. In 1655 werd ze dankzij een Brusselse koopman heropgebouwd, vermoedelijk naar een ontwerp van de Mechelse architect Leo Van Heil. Tijdens de Franse bezetting werd de kapel gesloten voor de eredienst. Aan het begin van de 20ste eeuw werd de kapel onteigend voor de aanleg van de Noord-Zuid-verbinding en werd ze tijdelijk gebruikt als bioscoop. In 1927 werd het bouwwerk bijna volledig gesloopt voor de aanleg van de Kardinaal Mercierstraat, alleen de gevel en de voorkant van de kapel bleven bewaard. Tijdens de verbreding van de Bergstraat in 1957 lieten architecten Simon Brigode et Maxime Brunfaut de voorgevel van de kapel steen voor steen afbreken om hem later weer op te bouwen achter de Magdalenakapel. De zandstenen kapel is gebouwd in Brabantse barokstijl, is verdeeld in twee registers en bevat enkele karakteristieke elementen van de Italiaanse barok die aangepast warden aan de plaatselijke traditie
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw