Paleis voor Schone Kunsten

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Ravensteinstraat 28 - 1000 Brussel
Bouwstijl :  Art deco
Bouwperiode :  20ste
Bouw : 1928
Architect : Victor Horta Type : Beschermde gebouw bij besluit van 19/04/1977
Algemene informatie
Op het einde van de Eerste Wereldoorlog ontstaat het idee een Paleis voor Schone Kunsten te bouwen in Brussel. Dit plan wekt geen enthousiasme in het Parlement dat eerder de heropbouw van de stad wil financieren. Tenslotte wordt het ontwerp, dankzij de hardnekkigheid van vier kunstliefhebbers, met privé fondsen uit de grond gestampt. Het pas afgewerkte paleis wordt op 4 mei 1928 ingehuldigd. De stad staat het terrein af, maar bij wijze van compensatie legt ze twee erfdienstbaarheden op: het zicht van het Koninklijk Paleis naar het centrum van de stad moet gevrijwaard blijven en de Ravensteinstraat moet 16 winkels herbergen. Het terrein is hellend. Victor Horta, de architect van het ontwerp, moet met een uitgebreid programma rekening houden. De inzet is zeer moeilijk en teneinde een ruimtelijk coherent geheel te verkrijgen worden de plannen zes maal hertekend. Het gebouw in art-decostijl, niet echt indrukwekkend aan de buitenkant, is dankzij de zes verschillende bouwniveaus – door de helling van het terrein – in werkelijkheid vol met trappen en gangen. De centrale ruimte, die een capaciteit heeft van 2.200 personen, werd zaal Henry Le Boeuf gedoopt ter herinnering aan de afgevaardigde-beheerder van het paleis bij zijn inhuldiging. De hoofdingang en de rotonde geven uit op de Ravensteinstraat. De tentoonstellingszalen geven uit op de Villa Hermosastraat, terwijl de bureaus toegankelijk zijn via de Koningstraat. Het Paleis voor Schone Kunsten werd bij de inhuldiging door kunstenaars en critici van hedendaagse kunst niet erg goed onthaald, maar het getuigt van het genie van de meester en van zijn meesterschap over de kunst van het bouwen. De akoestiek van de Henry Le Boeufzaal blijft één van de beste die er bestaat.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw