Sint-Jozefskerk

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Frère-Orbansquare - 1000 Brussel
Bouwstijl :  Italiaanse neorenaissance
Bouwperiode :  19de
Bouw : 1842
Architect : Suys Tilman François Type : Beschermd bouwwerk bij besluit van 13/05/1981
Algemene informatie
De Sint-Jozefkerk werd ontworpen om één van de architectonische parels van de nieuwe Leopoldswijk te zijn, de eerst grote stedenbouwkundige onderneming extra-muros van Brussel uitgevoerd door een privé-maatschappij, de Société civile pour l’Agrandissement et l’Embellissement de Bruxelles (Burgerlijke Maatschappij voor de Vergroting en Verfraaiing van Brussel), opgericht in 1837. Tilman-François Suys tekent er het achthoekige plan van met als centrum de Frère-Orbansquare, die gemeenschapsgebouwen moest krijgen, zoals een nieuw justitiepaleis en een kerk. In 1842 startte Suys ook met de bouw van de kerk die in 1849 aan Sint-Jozef, patroonheilige van België werd gewijd. De gevel in Italiaanse neorenaissance is geïnspireerd op de Romeinse kerk van de Trinità-Dei-Monti uit de 16de eeuw. Men schrijft deze keuze toe aan de ultramontaanse katholieke strekking van de graaf de Meeûs van de Generale Maatschappij, één van de belangrijkste aandeelhouders van de Burgerlijke Maatschappij voor de Vergroting en Verfraaiing van Brussel. De gevel is ontworpen in blauwe steen en krijgt een monumentaal aspect met zijn verhoogde portaal waarboven een reliëf prijkt dat de Overwinning van het Geloof voorstelt, samen met de beelden die de menselijke nijverheden oproepen. De licht vooruitspringende zijtraveeën zijn omgeven door massieve kolommen met, boven het entablement, twee opengewerkte klokkentorens. Binnenin heeft de kerk aan basilikaal plan met drie beuken met koor met vlakke afsluiting. Het meubilair in neorenaissancestijl verhoogt de eenheid van stijl van deze kerk die nu is toegewezen aan de Syrisch orthodoxe eredienst.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw