Sint-Denijskerk - Abdij van Vorst

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Sint-Denijssquare - 1190 Vorst
Bouwstijl :  Romaans-gotiek
Bouwperiode :  12de-16de
Type : Beschermd bouwwerk bij besluit van 21/12/1936
Algemene informatie
Op het einde van de 11de eeuw beschikte Vorst reeds over een parochiekerk. Tijdens de eerste helft van de 12de eeuw werd ze gebruikt voor de diensten van de slotzusters van de naburige Benedictijnerpriorij. In het midden van de 12de eeuw maakten de slotzusters er vervolgens hun eigen kerk van. Op de huidige plaats van de kerk, bouwde men een ander gebouw voor de parochie. Hiervan blijft nog een gedeelte van een muur over met vensters aan de zuidelijke kant van het koor. Op hetzelfde moment ontwikkelt zich de eredienst van Sint-Alena. Deze dochter van een Merovingische koning woonde in het geheim de erediensten bij. Toen de helpers van haar vader dat ontdekten, werd ze gemarteld. Haar lichaam werd in Vorst begraven in de Sint-Alenakapel, een opmerkelijk bouwwerk van het einde van de romaanse periode, dat zich bevindt tegen de zuiderflank van het koor van de Sint-Denijskerk. In de loop van de 13de eeuw wordt de parochiekerk vergroot. Ze is een weerspiegeling van de komst van de gotische architectuur in onze streken. De bovenste gedeelten van de kerk werden nooit afgewerkt of werden aangevlakt in de 15de eeuw. Op dat ogenblik verhoogde men de hoofdbeuk in bakstenen en verlengde men ze met een travee in westelijke richting en met een westelijke toren. Op het einde van de 15de eeuw en tijdens de 16de eeuw wordt het gotische koor van de Sint-Alenakapel gebouwd met gebeeldhouwde sluitstenen. Tezelfdertijd bouwt men aan de zuidkant de Sint-Jozefkapel en aan de noordkant de Onze-Lieve-Vrouwekapel. Deze toevoegingen geven aan de kerk het uiterlijk van een klassiek plan met dwarsbeuk. Aanpalend aan de zuidelijke kant van de kerk bevond zich ook het opmerkelijke ‘Geesthuis’, een soort voorloper van het OCMW. Jammer genoeg werd dit huis tijdens de restauratiewerken van 1926 vernield. In 1993 werd het dakwerk van de kerk volledig vernieuwd. Binnen vindt men het graf van Sint-Alena. De grafsteen ervan is één van de mooiste voorbeelden van de Doornikse tegel uit het einde van de 12de eeuw. In het koor van Sint-Alena vindt men ook mooi tegelwerk uit de 18de eeuw en het smeedijzeren hek in Lodewijk XV stijl (1769). De kerk beschikt nog over een reeks doeken, waaronder een drieluik van Cornelis van Coninxloo, uit de 16de eeuw. Een door de heilige Armandus gewijde kapel zou aan de oorsprong liggen van het huidige gebouw. In 1193 werd hier een priorij opgericht. De kerk werd vergroot in 1238. Vanaf 1764 werd de kerk vervolgens heropgebouwd. In 1925 vond een restauratie plaats onder leiding van architect Veraast. bouw
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw