H. Pius X-kerk

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Roosendaelstraat 121 - 1190 Vorst
Bouwstijl :  Modern
Bouwperiode :  20ste
Bouw : 1967
Architect : Frères Mignot
Algemene informatie
Op een door het Bisdom geschonken terrein werd aan een vroegere kapel, die nu nog dienst doet als weekkappel, een moderne kerk gebouwd De eerste steen werd gelegd in februari 1966 en de inwijding door kardinaal Suenen gebeurde op 16 september 1967.. Het gebouw vertoont duidelijke karakteristieken. Het is vooral in hout uitgevoerd, met aan de binnenzijde twee dakhellingen die aan de buitenzijde met leien zijn bedekt. Het gebouw biedt plaats aan ongeveer 400 personen. Het licht valt binnen hoog in de verticale dakhellingen en in het onderste gedeelte van een dakhelling. . Als leidmotief voor hun ontwerp namen de architecten M. en P. Mignot: "opgang naar het licht". Zij poogden een atmosfeer van ingetogenheid, van waarachtigheid, van evenwicht en eenvoud te scheppen in de geest van de post-conciliaire tijd.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw