Armeense Apostolische kerk

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Kindermansstraat, 1A - 1050 Elsene
Bouwstijl :  Armeens
Bouwperiode :  20ste
Bouw : 1986-1990
Architect : Haïk Mardikian
Algemene informatie
Een marmeren plaat aan de muur, in de linkerarm van het kruis van de kerk, geeft informatie over de oprichting van de kerk: ‘Le 6 mai 1990 sous le Règne de S.M. le Roi Baudouin M. Melchior Wathelet étant Ministre de la Justice et des Cultes, l’Eglise apostolique arménienne Sainte Marie-Madeleine due à l’initiative de M. et Mme Christophe Hatchikoff a été consacrée par S.S. Vasken I Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens assisté de S.S. Karekine II Catholicos de Cilice et de l’Archevêque Kude Nacachian en présence de M. Albert Demuyter Bourgmestre-Sénateur d’Ixelles et des plus Hautes Autorités ecclésiastiques, civiles et politiques, le Bâtonnier Edouard Jakhian président la Fondation de l’Eglise arménienne de Belgique, M. Antranik Kazarian l’Ephorie de l’Eglise et M. Henri Oghlian la Commission de Financement." ("Op 6 mei 1990 onder het koningschap van Zijne Majesteit de Koning Boudewijn, met M. Melchior Wathelet als Minister van Justitie en Religie, werd de Armeense Apostolische Kerk Heilige Maria-Magdalena op initiatief van M. en Mevr Christophe Hatchikoff ingewijd door Z.H. Vasken I Patriarche Suprême et Catholicos van alle Armenen, geassisteerd door Z.H. Karekine II Catholicos de Cilice en de Aartsbisschop Kude Nacachian in de aanwezigheid van M. Albert Demuyter, Burgemeester-Senator van Elsene en de hoogste kerkelijke, burgerlijke en politieke autoriteiten, Stafhouder Edouard Jakhian, voorzitter van de Stichting van de Armeense Kerk van België M. Antranik Kazarian Hoeder van de Kerk en M. Henri Oghlian van de Financieringscommissie.) Ondanks het gebruik van hedendaagse materialen verwijst de architectuur van de Armeense apostolische kerk van Sint-Maria-Magdalena onmiskenbaar naar de traditionele kerkbouw van Armenië. Architect Haik Mardikian heeft zich voor zijn ontwerp trouwens laten inspireren door de kerk van het Heilig Kruis op het eiland Aktamar in het Vanmeer in Anatolië. Na de eerstesteenlegging op 14 november 1986 vond de officiële wijding plaats op 6 mei 1990. De kerk heeft een centraal grondplan en bestaat in feite uit vier vleugels voorzien van zijkapellen. In 1994 werd rechts van het altaar een neoclassicistisch orgel van Patrick Collon geplaatst. Het gebouw wordt gedomineerd door een achthoekige klokkentoren zoals zijn illustere voorbeeld. De gevelsteen is eveneens geïnspireerd op de roze vulkanische steen die in Armenië gebruikt wordt voor de bouw van kerken.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw