Collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guido

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Dapperheidsplein - 1070 Anderlecht
Bouwstijl :  Gotiek
Bouwperiode :  15de
Bouw : 1469
Type : Beschermd bouwwerk bij besluit van 25/10/1938
Algemene informatie
Op het einde van de 11de eeuw stichtten de leenheren van Anderlecht een kapittel van kanunniken. Het dorp werd verbonden met de eredienst van Sint-Guido. Deze jonge dorpeling leefde in de 11de eeuw en ging op pelgrimstocht naar Rome en naar het Heilige Land. Zijn lichaam werd gevonden in de nabijheid van het kapittel. Men schrijft hem wonderbaarlijke genezingen toe die vele pelgrims aantrokken. Wat later werd een groter gebouw opgetrokken. Hiervan blijft nog de gewelfde crypte over. Het is een van de interessantste gebouwen van dit type. De kerk gaat in haar huidige staat terug tot de 15de eeuw, aangezien ze vanaf 1469 bijna volledig werd heropbouwd. Jan Van Ruysbroeck, de architect van het stadhuis van Brussel, ontwierp het koor van de kerk en Mathieu Keldermans bouwde de toren in 1517. De kerk werd pas in de 19de eeuw afgewerkt. De stenen torenspits is het werk van Jules-Jacques Van Ysendyck, architect van de gemeentehuizen van Anderlecht en Jette (1898). De kerk heeft een klassiek grondplan in de vorm van een Latijns kruis met drie beuken, een uitspringende dwarsbeuk en een diep koor met drie traveeën, afgewerkt met een zevenzijdige koorsluiting. Het koor is buitengewoon kenmerkend voor de Brabantse gotiek uit de 15de eeuw. De Sint-Guidokapel is een van de meest geslaagde architecturale realisaties van het begin van de 16de eeuw. Binnen zijn er mooie muurschilderingen uit de 15de et 16de eeuw en onder andere een Sint-Kristoffel die de invloed van de vroege renaissance verraadt.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw