Sint-Gilliskerk

2 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Sint-Gillisvoorplein 39 - 1060 Sint-Gillis
Bouwstijl :  Neoromaans
Bouwperiode :  19de
Bouw : 1866-1878
Architect : Victor Besme Type : Beschermd gebouw bij besluit van 16/03/1995
Algemene informatie
De Sint-Gilliskerk werd in 1862 ontworpen door architect Victor Besme. De bouw, volgens een basilicaal grondplan en in neoromaanse stijl, geïnspireerd door de kerken van Poitou, duurde van 1866 tot 1878. De inwijding vond plaats op 12 april 1880. De voorgevel aan het voorplein is volledig opgetrokken in Savonnière-steen. De rest van de kerk bestaat uit gewone baksteen, met gebruik van hardsteen voor de imposten en de vensterbanken. De imposante voorgevel wordt geritmeerd door steunberen en bekroond met opengewerkte klokkentorentjes. Daarachter ligt een driebeukige kerk met hoog middenschip en twee lagere zijbeuken. Het interieur was van meet af aan volledig bepleisterd. Ook de kruisribben van de gewelven zijn uit pleister vervaardigd en verbergen het metalen geraamte. De Sint-Gilliskerk is een van de zeldzame bewaard gebleven gebouwen van Victor Besme, in zijn tijd hoofdinspecteur der wegen en vooral bekend als ontwerper van een groots opgevat urbanisatieplan uit 1862. Hij was trouwens één van de voornaamste adviseurs van Leopold II op dit vlak. De ligging van de nieuwe kerk en de aanleg van het voorplein en de omliggende wijk illustreren de stedenbouwkundige opvattingen van Besme, die groot belang hechtte aan de rol van de openbare ruimtes.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw