glossarium


“Raam”
Speeltafel / console
Verschillende constructieonderdelen van het orgel worden met de naam ‘raam’ aangeduid. Onder meer het klavierraam dat de toetsen van het klavier draagt. Andere ramen: - het balgraam of de balgstelling draagt verschillende boven elkaar geplaatste balgen - het wellenraam ondersteunt de wellen van het wellenbord - in het cancellenraam of laderaam zitten de cancellen die de verschillende noten van wind voorzien.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie