glossarium


“Gelijkzwevend”
Stemming
Behalve in de gekozen hoogte voor de la, zijn ook variaties mogelijk in de hoogte van elke halve toon van de toonladder ten opzichte van de la. Met een gelijkzwevende temperatuur (zie aldaar), wil men allemaal gelijke halve tonen laten horen, zodat — muzikaal gesproken — de 24 grote en kleine tertstoonladders in een identieke transpositie kunnen gespeeld worden. Deze temperatuur bestond al aarzelend in de loop van de 18de eeuw en werd in de loop van de volgende eeuw definitief aangenomen, parallel met de ontwikkeling van de harmonieleer en van alle modulaties.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie