glossarium


ďTertsopstellingĒ
Windlade
Tertsopstelling
 Vergroten
Wordt gezegd van een windlade waarop de opstelling van de noten gebeurt met een hele terts tussen opeenvolgende pijpen en in drie groepen. Dat geeft dan de volgorde do, mib, fa#, la voor de eerste ; do#, mi, sol, sib voor de tweede en re, fa, lab, si voor de derde groep, samen de 12 halve tonen van een toonladder. Deze interne opstelling van de pijpen, soms ook herhaald in de frontopstelling, wordt verkozen omwille van bepaalde voordelen bij het stemmen van de pijpen en om de invloed op de klank, doordat de klanken beter met elkaar versmelten.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie