glossarium


ďGeleideoogĒ
Tractuur, mechanisch
Klein houten of metalen onderdeel met een opening in het midden dat tegen het blad van het wellenbord gelijmd of geschroefd is. In de opening past de as van de rollers van het wellenbord.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie