glossarium


“Mechanische tractuur, mechanisch regeerwerk”
Tractuur, mechanisch
Mechanische tractuur, mechanisch regeerwerk
 Vergroten
Door de actie van de organist op de toetsen, registertrekkers, de koppelingen en overige speelhulpen worden telkens bewegingen of krachten overgebracht op de verschillende bedieningsorganen van het instrument. De tractuur of het regeerwerk kan mechanisch zijn maar er wordt ook gebruik gemaakt van een combinatie van pneumatische, elektrische en elektronische procédés.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie