glossarium


ďBlad, tafel, bordĒ
Tractuur, mechanisch
De termen worden in verschillende contexten gebruikt : - het kan gaan om een balgblad, het bovenblad, onderblad of een tussenblad ; - ook het eigenlijke wellenbord wordt met die termen aangeduid. Het blad is de plank, het paneel waarop de geleidogen zijn bevestigd waarin de assen van de wellen draaien. Dit bord heeft soms ajour bewerkte delen en wordt doorgaans uit eik vervaardigd maar soms ook wel eens uit grenenhout. ; - tot slot wordt ook de bovenzijde van de windlade zo genoemd: bovenblad, tafel of fundamentbord. Het betreft een afdekplaat van planken die dwars over de richting van de dammen in de sleeplade gelijmd zijn.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie