Onze-Lieve-Vrouw Ter Kapellekerk

3 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Kapelleplein - 1000 Brussel
Bouwstijl :  Romaans-gothisch
Bouwperiode :  13de
Bouw : 1210
Type : Beschermd bouwwerk bij besluit van 04/03/1932
Algemene informatie
De aanwezigheid van de termen ‘kerk’ en ‘kapel’ in een zelfde benaming is enigszins verrassend. In 1134 werd een kapel opgericht op een vrij leen dat door Hertog Godfried I werd afgestaan. De kapel verkreeg het statuut van parochiekerk in 1210, ondanks de tegenstand van de kapittelkerk Sint-Goedele, die jaloers waakte over de inkomsten waarvan ze als moeder-parochie genoot. Vermoedelijk werd deze kapel buiten de muren gebouwd op vraag van de bewoners in een groeiende ambachtswijk van vollers, wevers en leerlooiers, waaraan momenteel nog veel straatnmaen in de omgeving herinneren. De kerk, toegewijd aan de Maagd Maria, had veel succes. Hervormd in 1579 komt ze in 1585 terug in handen van de katholieke eredienst. In 1797 wordt ze gesloten en ze opent opnieuw haar deuren in 1803. Ondanks de zware verbouwingen in de 19de eeuw illustreert de Kapellekerk op een opmerkelijke manier de overgang van de romaanse naar de gotische stijl. De bouw van de romaanse beuk van de kerk startte rond 1210. De zuidarm van het transept en de Heilige-Kruiskapel worden omstreeks 1215-1225 gebouwd en daar merkt men reeds de romaanse-gotische overgang. Daarna volgen rond 1250 de noordarm van de dwarsbeuk en zijn twee kapellen. Het koor (1250-1275), misschien zelfs een van de mooiste realisaties van de 13de eeuw, vertoont een Franse invloed. Er bevond zich een toren boven de kruising van dwarsbeuk en hoofdbeuk. Ten gevolge van de brand van 1405, die er bepaalde delen van vernielde, moest de hoofdbeuk worden herbouwd. De werkzaamheden vonden in het midden van de 15de eeuw plaats en werden uitgevoerd in Brabantse gotische stijl. Er werd een ingangstoren gebouwd die tijdens de beschieting van 1695 werd getroffen. De torenspits werd in 1699 vervangen door een barokke klokkentoren. De toren bij de kruising werd verwijderd tot op het niveau van de hoofdbeuk. In de 19de eeuw werden er belangrijke restauraties aan de kerk uitgevoerd. Ze waren bedoeld om haar het oorspronkelijke uitzicht terug te geven. Tussen 1930 en 1934 volgde een nieuwe restauratiecampagne onder de leiding van architect Maurice Van Ysendijck. Wie de oude postkaarten vergelijkt met de huidige kerk, ziet duidelijk de verbouwingen die toen plaats vonden. Het gebouw bevat belangrijke kunstwerken waaronder beeldhouwwerken van Duquesnoy, Faid’herbe en Cosyn, glaswerken van Charle Albert naar het model van Bourges, doopvonten uit de 15de eeuw en prachtige doeken. Ook het graf van Pieter Breughel de Oude bevindt zich in de Kappellekerk.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw