Zoeken
Inventaris per gemeente (165 Orgels)
Glossarium
« Windwerk »
Het windwerk van een orgel bestaat uit het geheel van onderdelen die voorzien in de productie van de nodige wind en het transport ervan van de bron tot aan de windkasten. De wind wordt voortgebracht door pompen of een ventilator, gaat door een regel(klep)kast...
Vervolg »