Protestantse Kerk van Brussel Koninklijke Kapel

2 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Museumplein 2 - 1000 Brussel
Bouwstijl :  Klassiek
Bouwperiode :  18de
Bouw : 1760
Architect : Jean Faulte et Laurent-Benoît Dewez Type : Beschermd bouwwerk bij besluit van 22/11/2001
Algemene informatie
Dit merkwaardige architecturale geheel, vlakbij het Koningsplein, omsluit het Museumplein langs drie zijden: in het westen door de voorgevel van het voormalige paleis van Karel van Lotharingen, in het zuiden en het oosten door de gevels van het voormalige Paleis voor de Nationale Nijverheid. Na de brand van het hertogelijk paleis op de Koudenberg in 1731 werd het oude Hof van Nassau in 1756 eerst gehuurd en later aangekocht door Karel van Lotharingen, de landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden. Hij liet deze grote adellijke residentie die uit het begin van de 16de eeuw dateerde verbouwen volgens de toenmalige smaak. De werken duurden van 1757 tot 1780 en werden geleid door architect Jean Faulte en na diens dood door Laurent-Benoît Dewez. De binnenhuisdecoratie werd toevertrouwd aan de beeldhouwers Laurent Delvaux en Gilles-Lambert Godecharle. De bestaande vleugels werden aangepast en de tuinen in Franse stijl heraangelegd. In het verlengde van het zuidelijke gebouw werd ook een nieuwe vleugel opgetrokken, die onder meer de hofkapel bevatte. Het paleis bestaat uit een rechte vleugel van dertien traveeën en een halfcirkelvormig ingebogen ingangspartij. Door zijn architecturale ordonnantie en decoratie vormt het een uitzonderlijk voorbeeld van Lodewijk XVI-stijl. Het halfcirkelvormig gedeelte is rijkelijk versierd met ornamenten in Lodewijk XVI-stijl (slingers van bloemen en fruit, trofeeën, ovalen, putti’s en allegorische groepen). De vroegere hofkapel (1760-1766), die sinds 1804 is afgestaan aan de protestante gemeenschap van Brussel, is geïnspireerd of de kapel die in 1730 werd gebouw door Germain Boffrand in het kasteel van de hertogen van Lotharingen in Lunéville en zelf gemodelleerd is naar de kapel van het kasteel van Versailles (architect Jules Mansart). Het stucdecor van de kapel in Lodewijk XVI-stijl is hier en daar doorspekt met motieven in Lodewijk XV- of Regencestijl. Het geheel is sindsdien ingrijpend gerestaureerd (1966-1971, 1987).
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw