Nederlandse Evangelische Hervormde Kerk

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Nieuwe Graanmarkt 8 - 1000 Brussel
Bouwstijl :  Modern
Bouwperiode :  20ste
Bouw : 1968
Algemene informatie
Als op dit plein één gebouw niet onopgemerkt kan blijven, dan is het ongetwijfeld de Nederlandse Evangelische Hervormde Kerk – intussen Protestantse Kerk gedoopt – wegens haar ruimte-inname, de architecturale uitdrukking die in de buurt uit de toon valt en de gebruikte materialen. De architectuur valt uit de toon, want ze bevindt zich op de hoek van een plein dat in 1787 werd aangelegd. De plannen werden toevertrouwd aan architect Remy Nivoy, bijgestaan door Claude Fisco die het Martelaarsplein had aangelegd. De eerste steen van dit grote kerkelijke gebouw, dat deel uitmaakt van een stroming van gereformeerde kerken, werd gelegd op 29 september 1968. In de gevelopstand aan de Antoine Dansaertstraat telt het gebouw zeven bouwlagen. De voornaamste troef, meer bepaald de lichtgrijsroze betonnen blokken, werd gebruikt voor de aaneengesloten panelen op dit rechtergedeelte van het bouwwerk, ondersteund door lateien in onbewerkt donkergrijs beton. Deze tint is dezelfde als die van het aluminium raamwerk met zijn eenvoudige indelingen, dat aansluit op de panelen. Dit deel van het gebouw is duidelijk bestemd voor de tertiaire sector of voor huisvesting. De toegang gebeurt via een trap tegen de gemeenschappelijke muur. De benedenverdieping van het gedeelte aan het plein past de opbouw toe van de vroegere Engelse koer om zijn halfondergrondse vertrekken te verlichten. Daarboven volgt een grote plaat in onbewerkt beton. Vier zuilen zetten de opwaartse lijn voort tot aan een groot plateau in gewapend beton, dat de eigenlijke kerk draagt via een indrukwekkend vrijdragend systeem. De gevel aan de Dansaerstraat is een toppunt van soberheid, met enkel een smal, hoog glasraam links in een blinde, betonnen gevelopstand. Een heel eenvoudig kruis rechts vormt het enige symbool. De gevelopstand aan de kant van het plein betekent meteen het einde van deze vormelijke soberheid aan de kant van de Dansaertstraat: terwijl de witte klemtoon over anderhalve bouwlaag op de benedenverdieping doorzet tot aan de hoofdingang tegen het links aanpalende gebouw, ondersteunt de witte vrijdragende strook met aan deze kant de benaming van het bouwwerk in uitspringende letters, hier een rechthoekige gevelopstand, maar met als top een holronde donkergrijze, brede band. Links van een verticaal, blind gevelvlak zit over de volledige hoogte een reuzenclaustra, met de spijlen in het onvermijdelijke beton, horizontaal onderbroken door dwarsregels in gewapend beton, geschikt volgens een variabel patroon. Een vierhoekige klokkentoren met een fijne, hoge opening die bijna tot bovenaan doorloopt, steekt boven het geheel uit. De vloerbedekking binnen bestaan uit rechthoekige, gevlamde tegels. Een trapdeel van een halve bouwlaag hoog komt uit in een ruime onvangsthal met daarrond dienstlokalen. Een tweede trapdeel onder een glazen dak leidt naar een bovenste overloop tegenover de ingang van de eigenlijke kerkruimte: een unieke, rechthoekige beuk met convex plafond, bekleed met een natuurlijke, transversaal geplaatste bebording, op geregelde afstanden voorzien van ronde, ingebouwde lichtpunten. De muur achter het altaar is naar de Antoine Dansaertstraat georiënteerd en wordt gekenmerkt door dezelfde soberheid als de betonnen blok aan de buitenzijde: hij wordt hier enkel verfraaid door drie vogels in gehamerd koper. Het kerkmeubilair is bijzonder verzorgd. Tropisch hout is het voornaamste materiaal, en wordt gecombineerd met lijstwerk of cilinders in zwart ebbenhout. Hoger, op de linkermuur, hangt een groep van vier zittende personages met de vier continenten als gezicht. Een ervan draagt een kind. Als tegenhanger van deze groep hangt even verder een rank, rechtopstaand personage in wit kleed, met lange haren en rustgevend gelaat. Elk personage werd uitgevoerd met kleine, in de specie gekleurde stenen, die samen een uiterst geslaagd mozaïek vormen. De rechterzijmuur is de achterkant van de gigantische claustra die we aan de buitenkant hadden gezien.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw