Sint-Elisabethkerk

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Sint-Elisabethstraat - 1130 Brussel-Haren
Bouwstijl :  Romaanse toren en Gotieke kerk
Bouwperiode :  12de-18de
Type : Beschermd bouwwerk bij besluit van 07/04/1944
Algemene informatie
De kerk van Haren ligt achter een lage omheining en is één van de vele landelijke kerken in dezelfde stijl in het Brusselse gewest. Haar silhouet wordt gekenmerkt door drie beuken met twee traveeën van gelijke hoogte en haar koor eindigt in een driezijdige abside. De archieven ontbreken om de historiek van de kerk te achterhalen. Hoewel men het rond 1050 voor het eerst over Haren heeft, betekent dat niet dat het huidige kerkgebouw, zelfs gedeeltelijk tot in de 11de eeuw teruggaat. Meer dan waarschijnlijk is de toren het oudste gedeelte, daterend uit de 12de eeuw. Men kan veronderstellen dat de toren in die periode in het verlengde lag van een beuk met dezelfde breedte. Vervolgens werd, vermoedelijk in de 13de eeuw, de lager gelegen zijbeuk aan de noordelijke kant toegevoegd, terwijl de zuidelijke zijbeuk en de overwelving van de hoofdbeuk waarschijnlijk dateren uit de 16de eeuw. Rond 1600 werd het dak bij een brand vernield. De aartshertogen Albrecht en Isabella schonken hout voor de heropbouw van het dak en klokken voor de nieuwe toren. Het zuidportaal dateert uit 1737. Het belang van dit gebouw berust ook in zijn versiering. Een reeks muurschilderingen werden ontdekt in de jaren 1950, tijdens het wegnemen van de bepleistering die de kolommen bedekte. Op de muur van de noordelijke zijbeuk vinden we een Sint-Gerardus, misschien wel een fresco uit de 15de eeuw. De plantenversieringen van de gewelven zouden dan weer uit de 16de eeuw stammen, terwijl de ingang van het koor wellicht dateert uit de tweede helft van de 17de eeuw. Een interessant meubilair, een preekstoel, een lambrizering en het mooie orgel, alles uit de 18de eeuw, zorgen voor een fraai en homogeen geheel.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw