Sint-Alenakerk

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Villalaan 63 - 1060 Sint-Gillis
Bouwstijl :  Modern
Bouwperiode :  20ste
Bouw : 1938-1972
Architect : Roger Bastin et Jacques Dupuis
Algemene informatie
Parochiekerk, die tussen 1938 en 1972 in verschillende fases werd opgetrokken door de architecten Roger Bastin en Jacques Dupuis. De kerkfabriek had in 1913 al een eerste project op de huidige site overwogen. De bouw van de kerk liep veel achterstand op, vooral door de oorlog en door de moeizame inzameling van fondsen. De strenge, monumentale voorgevel bestaat uit twee immense pilasters met vierkant grondplan, bekleed met dikke, zorgvuldig samengevoegde hardstenen tegels die in ongelijke lagen werden aangebracht: bij de dikste laag lopen de rechthoeken vertikaal, bij de dunste lopen ze horizontaal. Dunne lagen in wit marmer op geregelde afstanden verlevendigen deze vlakken. Tussen deze zuilen zit een inspringend vlak, bekleed met een ruwe natuurlijke bepleistering. Het geheel wordt bekroond met een licht hellend zadeldak, ondersteund door een vooruitgeschoven nokbalk. De ingang wordt door twee stijlen verdeeld, zodat er drie massiefhouten deuren werden voorzien. Via een kleine vleugel van één bouwlaag hoog, uitgerust met doorschijnend gewapend glas en vierkante zuiltjes, wordt de voorgevel met de twee naastliggende huizen verbonden. Het plan met zes traveeën is ontleend aan de Romeinse basiliek. Zowel in de structuur als in de decoratie duiken rondbogen op. Langsheen de hoofdbeuk lopen smalle zijbeuken achter scheibogen met ranke zuilen. De laatste travee voor het koor heeft vijf rijen van vijf rondbogige muuropeningen. Het koor is verhoogd en wordt van de apsis met halfkoepelvormig gewelf gescheiden door een bakstenen boog. De apsis wordt aan de zijkant verlicht via twee hoge gevelopeningen. De orgeltribune in het zuiden wordt beschermd door een reling van rechthoekige panelen. Het interieur krijgt een mooie natuurlijke verlichting vanuit de zijbeuken met hun hoge, langgerekte ramen, dat wordt weerkaatst door de witte bepleistering op de muren en de bogengalerij. De vloertegels zijn in travertijn en hardsteen. In de linkerzijbeuk staan drie biechtstoelen. Daarboven hangt de kruisweg: in de hoeken genestelde figuren in zwart marmer. In de rechterzijbeuk leiden vijf grote rechthoekige openingen naar de weekkapel.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw