Koninklijk Muziekconservatorium

5 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Regentschapsstraat 30 - 1000 Brussel
Bouwstijl :  Neoklassiek & vlaamse Renaissance
Bouwperiode :  19de
Bouw : 1867-1876
Algemene informatie
Het Koninklijk Muziekconservatorium, opgericht in 1832, werd ondergebracht in verschillende gebouwen, alvorens zijn intrek te nemen in het voormalige Hotel Thurn und Tassis, op de hoek van de Kleine Zavel, waar momenteel de Regentschapsstraat uitmondt. Het blijft er tot 1872, wanneer de toenmalige regering besluit om de Regentschapsstraat door te trekken. De plannen voor het gebouw waren in 1867 al toevertrouwd aan de architect Jean-Pierre Cluysenaar. In totaal zou men er zowat 30 jaar over doen voordat het project voor het onderbrengen van het Conservatorium in beter aangepaste lokalen zich zouden concretiseren. Het nieuwe gebouw werd ingehuldigd in 1876. In tegenstelling tot de Sint-Hubertusgalerijen die eveneens van zijn hand zijn en hun inspiratie haalden bij de Italiaanse paleizen, zocht Cluysenaar het nu bij de Franse architectuur en in het bijzonder in de vleugel die P. Lescot ontwierp voor het Louvre. En ook hier blijkt de invloed van de renaissancemodellen die hij voor ogen had voor de stations van de spoorlijn Dender en Waas. Het conservatorium heeft drie vleugels rond een centrale koer. De architect speelt met het kleurcontrast tussen witte steen en baksteen en laat veel ruimte voor decoratie, uiteraard geïnspireerd door de functie van het gebouw. Zo zijn de middelste steunpilaren versierd met muziekinstrumenten, slingers en kronen en de timpanen van de vensterbogen met allegorieën uit de instrumentale muziek: orkestratie, compositie, declamatie, drama, komedie, dans, poëzie, inspiratie, enz. De vensters worden door kariatiden omkaderd. Op het voorplein prijkt sinds 1927 een monument ter nagedachtenis van de componist van « Vers l’Avenir », F. A. Gevaert. De hoofdingang achteraan het voorplein mondt uit op een monumentale hal met een grote trap die in de rechtervleugel toegang geeft tot een grote concertzaal met een uitzonderlijke akoestiek, die geïnspireerd is door de Salle Impériale in het Conservatorium van Parijs. De andere vleugels bieden onderdak aan kantoren, klaslokalen, de bibliotheek, enz. De orgelklas, ontstaan door een muur op te trekken achterin de ‘kamermuziekzaal’, werd helemaal heringericht onder leiding van de Luikse architect Charles Vandenhove.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw