Inventaris

Deze site richt zich zowel tot orgelliefhebbers als tot gelegenheidssurfers die de wereld van de orgels willen verkennen.

Het orgel is een blaasinstrument met erfgoedwaarde. Voor zeer oude orgels is dit vanzelfsprekend, maar ook enkele modernere instrumenten bezitten een buitengewone artistieke en muzikale waarde en behoren tot het culturele en muzikale erfgoed omdat ze op het vlak van orgelbouw hebben bijgedragen tot een koerswijziging qua vormgeving en techniciteit. Vandaar dat deze inventaris van de orgels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet enkel volledigheid nastreeft, maar ook voortdurend wordt bijgestuurd.

Het Brusselse orgel getuigt van het artistieke leven tijdens een bepaalde periode en van het werk van zijn ambachtslui en is daarom bijzonder waardevol. Deze ambachtslui bezaten immers een dusdanige kennis en technische vaardigheid dat de orgels die zij bouwden, ware kunstwerken bleken te zijn.
Het barokorgel in de kerk van Sint-Jan en Sint-Stefaan ter Minimen, in 1681 gebouwd naar de plannen van François Noelmans, is het enig barokorgel in de hoofdstad en meteen ook het oudste van het gewest. Het werd in de loop der eeuwen herhaaldelijk hersteld en verbouwd, maar bevat nog vele interessante elementen. Intussen hebben musici voor dit orgel een aanzienlijk werk bijeengecomponeerd, dat de organisten geregeld uitvoeren.

Het grootste gedeelte van deze tweetalige website (Nederlands-Frans) is gewijd aan de inventaris van de orgels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vormt een schat aan informatie voor al de gepassioneerde liefhebbers, amateurs en nieuwe belangstellenden van deze fascinerende wereld. Meer weten? »

dossiers

Jean-Pierre Felix |  1 januari 1970

Bruxelles a connu un passé prestigieux dans le domaine de la facture d'orgues. Dès le début du XVe siècle, des facteurs étaient installés dans ses...  Vervolg »

Rosa Tomiczek-Gernez |  1 januari 1970

La musique des XVe et XVle siècles a son origine en Belgique. Ce sont les compositeurs et musiciens belges qui ont influencé la musique de tous les...  Vervolg »

wandelingen

Orgels rondom het Jubelpark en in Sint-Pieters-Woluwe
Vertrekpunt is het metrostation Merode.

Je wandelt te voet door het Jubelpark in de richting van de kapel van de Dominicanen, Renaissancelaan, tegenover het... Vervolg »
Zoeken
Inventaris per gemeente (165 Orgels)
Glossarium
« Horizontaal wellenbord »
In plaats van de tractuur in een verticaal vlak te verplaatsen, gebeurt het bij dit wellenbord horizontaal, zoals vaak het geval is in orgels waarbij het klavier zich opzij van de windlade bevindt en dus haaks op de rij ventielen.
Vervolg »