glossarium


“Manuaalkoppel”
Speeltafel / console
Wordt gezegd van een mechanisch, pneumatisch of elektrisch systeem dat het mogelijk maakt via één klavier een of meer andere klavieren te doen spelen. Bij de eerste orgels ging het om een van beide klavieren dat kon schuiven tot ergens bepaalde aanslagen ervoor zorgden dat de toetsen van het bovenste klavier die van dat eronder meenamen. Het mechanische systeem werkt met tuimelaars die zich vasthechten aan het speelmechaniek. Het pneumatische systeem maakt gebruik van relais naar de andere klavieren op de speeltafel en bij het elektrische systeem, tot slot, gebeurt het aan de hand van contacten.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie