glossarium


ďDoksaalĒ
Plaatsing
Doksaal
 Vergroten
Een liturgische hervorming heeft er rond 1700 toe geleid dat in talrijke kathedralen en grote kerken het doksaal verdwenen is. Dat soort van portiek, in hout of steen opgetrokken, doorgaans kunstig bewerkt en gesculpteerd, sloot de toegang af tot het koor van de kerk, zodat de celebranten van de eredienst gescheiden waren van de gelovigen die zich in het schip van de kerk bevonden. Vaak werd van op die constructie de kerkmuziek verzorgd. Zangers en muzikanten zaten of stonden rond het orgel, waarvan het hoofdwerk naar het schip gericht was en het rugpositief naar het koor. Zo konden ze door iedereen gehoord worden.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie