glossarium


“Regeerwerk”
Tractuur, mechanisch
Andere term voor het geheel van de bediening van noten en registers. De organist brengt klanken voort door het regeerwerk dat invloed heeft op de verschillende bedieningsorganen, of dat nu mechanisch, pneumatisch, elektrisch of zelfs via een combinatie van procédés gebeurt.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie