glossarium


“Tractuur”
Tractuur, mechanisch
Onder tractuur verstaan we alles wat te maken heeft met het doen spreken (van wind voorzien) van bepaalde registers en toetsen, meerbepaald het overbrengen van de beweging van een toets of registertrekker naar de respectieve ventielen en slepen. Bij uitbreiding wordt de term ook gebruikt voor orgels met een elektrische of pneumatische tractuur, waar ‘tractie’ strikt genomen niet van toepassing is.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie