glossarium


ďStaartklavierĒ
Tractuur, mechanisch
Klavier waarvan de toetsen aan het uiteinde op een as gevestigd zijn. In dit geval bevindt het hechtingspunt zich in het middelspunt van de toets. Aldus bekomt men hefboom effect.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie