glossarium


ďWindkanaalĒ
Windwerk
Windkanaal
 Vergroten
De wind, lucht onder druk, wordt doorheen het orgel, van de balg naar de verschillende windladen gebracht via houten leidingen, vierkant of rechthoekig van doorsnede. Dat zijn de windkanalen, die volgens de knowhow van de orgelbouwer smaller en smaller worden naarmate ze zich van de bron verwijderen. Die versmalling verloopt in opeenvolgende stadia en niet geleidelijk. Er zal bijvoorbeeld een verschil zijn tussen de in- en de uitgang van een balg. Windkanalen zijn meestal van grenen maar eik komt ook voor. Recenter is men ook modernere materialen gaan gebruiken, zoals karton of westaflex (karton met een spiraal ingebouwd) en zelfs PVC.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie