glossarium


“Omvang”
Speeltafel / console
De term ‘omvang’ slaat op de grootte in aantal toetsen van een manuaal of voetklavier. De moderne klavieromvang werd halverwege de 19e eeuw in Mechelen vastgelegd en omvat 56 toetsen (van DO tot sol’’’) en 30 toetsen (DO tot fa) voor het voetklavier. De omvang van het of de klavieren van een orgel was in het verleden niet altijd dezelfde. Ze telden vaak minder noten en soms zelfs een « verkort octaaf » in de bassen bij oude orgels met meer noten, tot de do’’’’, bij moderne of bepaalde Italiaanse orgels maar ook beginnend bij de hoge a, zelfs hoge f bij oude orgels.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie