glossarium


ďSpringladeĒ
Windlade
Dit vroeger meer voorkomende type van windlade had geen slepen, maar voor elke pijp een klein ventieltje in de cancel voor die toon. De ventielen worden geopend en gesloten door een pin die verbonden is met een lat buiten de windkast die ze, afhankelijk van haar positie, opent of sluit. Elk van die latten wordt bediend via een registertrekker op de speeltafel.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie