glossarium


ďWindwerkĒ
Windwerk
Windwerk
 Vergroten
Het windwerk van een orgel bestaat uit het geheel van onderdelen die voorzien in de productie van de nodige wind en het transport ervan van de bron tot aan de windkasten. De wind wordt voortgebracht door pompen of een ventilator, gaat door een regel(klep)kast met rolgordijn en via het windkanaal naar een groot magazijn. Van dat magazijn vertrekken verschillende windkanalen naar de aanwezige windladen en andere functies die wind nodig hebben. In veel gevallen staat voor de windladen nog een andere balg, de regelbalg of stootbalg. Op of in de windkanalen kan ook nog een tremulant, tremolo, een nachtegaal, een afsluiter, een windlosser of in het magazijn een veiligheidsklep of ontlaadventiel (voor al die termen, zie aldaar) geÔnstalleerd zijn. Alle elementen zijn ingelijmd en dichtgemaakt met schapenvel of sterk papier. Het geheel moet immers perfect luchtdicht zijn om een goed beheer van de windvoorziening, een goede intonatie en een juiste stemming te kunnen garanderen (zie aldaar).
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie