glossarium


“Transmissie / Gecombineerd register”
Pijpwerk
Om praktische of technische redenen wordt soms gebruik gemaakt van transmissies maar vanaf het begin van de 20ste eeuw wordt het vooral een besparingsmaatregel. De transmissie of gecombineerd register moet onderscheiden worden van het uitgebreid register. In de 19de eeuw al waren er orgels waarop een van de twee of drie klavieren slechts een gedeelte van de registers van een ander liet spreken. Praktisch gesproken heeft eenzelfde stem twee registers en kan ze onafhankelijk van de koppelingen ook op een ander klavier klinken. Niet te verwarren met de term ‘doorspraak’ (waarvoor in het Frans, net als voor ‘transmissie’ het woord ‘emprunt’ wordt gebruikt. Doorspraak ontstaat wanneer een schei of dam in de windlade lekt. Het gevolg is dat daardoor op één toets twee noten gaan klinken.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie