glossarium


ďWelarm of walsarmĒ
Tractuur, mechanisch
Op de uiteinden van de rollers of wellen van het wellenbord bevindt zich een houten of metalen armpje haaks op de rol. Die armpjes hebben een doorboorde kop zodat de aankomende en vertrekkende abstracten eraan bevestigd kunnen worden.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie