glossarium


ďWellenbordĒ
Tractuur, mechanisch
Wellenbord
 Vergroten
Belangrijk onderdeel van de mechanische toetsentractuur. Met behulp van houten of metalen wellen (walsen) die met hun as en tweede geleideogen op een verticaal of horizontaal opgesteld bord gemonteerd zijn. De beweging van de toetsen wordt via abstracten en het wellenbord als tussenstation verplaatst, naar links of rechts, naar onder of boven. Die verplaatsing en uitbreiding werd nodig toen men grotere windkasten is gaan bouwen om er meer pijpen op te kunnen zetten. Met name lagere tonen, die een grotere plaats innemen, maakten het onmogelijk om nog langer elke cancel boven haar respectieve toets te plaatsen.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie