glossarium


ďVerdubbelingĒ
Pijpwerk
Verdubbelingen zijn te vinden op oude Noord-Nederlandse of Italiaanse, zelfs Spaanse orgels en worden ook nog soms gebruikt in de hedendaagse orgelbouw. Ze komen hierop neer dat voor een noot op hetzelfde register een tweede pijp geplaatst wordt, identiek van grootte en klank. De aanwezigheid van die tweede pijp zal ervoor zorgen dat de klank voller en krachtiger wordt, ook in ruimtelijke diepte. In andere orgeltradities, zoals de Vlaamse en de Franse, installeert men eerder een tweede principaal of trompet maar het uitbreiden van het aantal klavieren en stemmen zal in de praktijk ook weer voor een soort verdubbelingen zorgen.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie