glossarium


ďRavalementĒ
Speeltafel / console
Soort van pedaaluitbreiding die vooral gangbaar was in de 18de eeuw. De term slaat op de noten die zich onder de lage do bevinden. Het kon soms om een noot gaan, zoals de fa of om alle noten, van fa tot si. Die noten boden de mogelijkheid om lage noten te laten klinken, door acht- en zestienvoets registers te verlengen onder hun tessituur, wat de klank een indrukwekkend karakter gaf. De praktijk kwam ook voor op het klavecimbel. Vervolgens is men dat ravalement meer gaan vervangen door registers van een lage tessituur: 16-voets en zelfs 32. Momenteel wordt er nog gebruik van gemaakt bij reconstructies van historische orgels.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie