glossarium


ďRestauratieĒ
Diversen
De restauratie van een orgel bestaat erin de coherentie te herstellen, volgens een of ander plan of bestaande toestand, niet noodzakelijk de oorspronkelijke staat van het instrument. Welke kant het bij een restauratie opgaat hangt af van de bewaring van originele onderdelen, van de muzikale of ambachtelijke waarde, de kwaliteit van eerdere ingrepen door andere orgelbouwers, enz. In het restauratiedossier moet met al die elementen rekening gehouden worden.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie