glossarium


ďPneumatisch orgelĒ
Tractuur, niet-mechanisch
Pneumatisch orgel
 Vergroten
Wordt gezegd van een orgel waarvan de toetsen en de registers volledig in werking gesteld worden door geperste lucht. Dit systeem doet zijn intrede vanaf de jaren 1890. Het werk met een of meer windkasten van het type kegellade. Dit soort van ventielen wordt opgetild door membranen die niets anders zijn dan balgen die zich met lucht vullen op het ogenblik dat een toets, die daartoe verbonden is met een loden buisje, wordt ingedrukt. Het vacuŁmsysteem werkt net andersom : de membranen staan onder druk en ledigen zich pas wanneer een toets wordt ingedrukt. Bepaalde mechanische orgels maken gebruik van dit pneumatische systeem voor de registertractuur.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie