glossarium


ďIntonatieĒ
Intonatie / harmonisering
Het laatste stadium in de bouw van een orgel. De intonatie gebeurt door uiteenlopende werkzaamheden aan het pijpwerk dat daardoor de gewenste klankkleur, -kwaliteit en stabiliteit krijgt en waarbij aan elke pijp een plaats wordt gegeven in de muzikale logica van het instrument. De intonatie veronderstelt het vastleggen van de windkracht, de mensuur en de vorm van de pijpen die moeten gaan klinken volgens het gehanteerde klankcriterium. Elke pijp moet uiteraard een goede klank produceren maar ook goed integreren in de progressie binnen elke stem en met de andere registers en registerfamilies. Daarbij moeten tussen pijpen, stemmen en registerfamilies maar ook tussen de verschillende manualen (en pedaal) een hoop evenwichten bewaakt en bewaard worden. De intonatie bepaalt de persoonlijkheid, de herkenbaarheid van een orgel. Ze is uiteraard een kwestie van smaak maar toch in de eerste plaats het resultaat van de verbeeldingskracht, ervaring, cultuur en knowhow van de orgelbouwer. De intonatie mag bovendien niet los staan van de grootte van de kerk of andere plaats waar het instrument staat en de akoestiek die daar heerst. Intoneren kent tot slot ook lokale tradities. Net als bij wijn, zijn er tussen deze vallei en gene vlakte, voor de kenner duidelijk hoorbare verschillen in intonatie.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie