glossarium


“Kegellade”
Windlade
Rond het jaar 1890 is men het systeem van de windlade met cancellen gaan vervangen door een windlade met kegelvormige ventielen, vandaar de naam kegellade. Hier heb je niet langer gemeenschappelijke cancellen voor alle pijpen voor eenzelfde noot maar heeft men onder elke pijp of koor van cornetpijpen of mixtuur een ventiel voorzien. Elke pijp krijgt zo haar eigen wind. Het gaat erom alle ventielen voor één noot tegelijk te bewegen en dat gebeurt aan de hand van membranen die de ventielen of kegels voor een noot openen, onder druk van de orgelwind die ze krijgen, doordat de organist de toets aanslaat. De tractuur kan elektrisch of pneumatisch zijn.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie