glossarium


ďDrukĒ
Windwerk
De druk van de wind wordt gemeten in millimeter aan de hand van de waterkolom (zie waterkolom). De parameters waarmee de juiste luchtdruk tot stand wordt gebracht bevinden zich in de hoofdbalg. De wind komt onbehandeld aan vanuit de pompen of van de ventilator en wordt opgeslagen in de balg(en) die omhoog gaat/gaan. Op die balg liggen gewichten in steen of metaal die die toestroom van wind tegenwerken. Afhankelijk van wat de orgelbouwer nastreeft, zal de wind die de balg verlaat een stabiele druk hebben die kan gaan van 40 mm waterkolom tot 90, 100, 120 mm en in bepaalde gevallen zelfs meer. Alles hangt af van de grootte van het instrument maar ook van het type van intonatie dat wordt nagestreefd. Een lage druk maakt een gullere windvoorziening mogelijk en een soepeler intonatie, terwijl een sterke druk meer kracht mogelijk maakt maar bepaalde natuurlijke klankparameters zal verdoezelen. Op de populaire dansorgels, orkestrions, loopt de druk soms op tot 200 mm.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie