glossarium


“Cancellen”
Windlade
De cancel bevindt zich in de windlade, haaks op de registers en de pijpstok. Ze wordt begrensd door wat men scheien noemt en haar functie bestaat erin de wind die uit het ventiel komt te kanaliseren naar alle pijpopeningen voor alle stemmen, maar voor één noot tegelijk, vandaar ook tooncancel. De bovenzijde van de cancel is dicht gemaakt met perkament, huid of een ander materiaal. Alle cancellen moeten perfect dicht zijn om een goede winddruk te garanderen.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie