glossarium


ďVervoeringĒ
Windlade
Vervoering
 Vergroten
Een pijp is vervoerd als ze haar wind niet rechtstreeks uit de windlade betrekt maar door tussenkomst van een conduct, over het algemeen uit lood, naar een pijp die op een andere plaats staat. Op die manier kan men op de windlade wat meer ruimte creŽren, zonder dat ze veel te groot moet gemaakt worden. Dezelfde methode van het windvervoer maakt het ook mogelijk om sprekende pijpen in het orgelfront te zetten.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie